Terug naar de schoolsite!

maandag 26 december 2016

KERST IN DE HOEKJES : INZICHTEN VERWERVEN OVER METEN...
Een kale kerstboom werd met veel enthousiasme opgesmukt… Veel kleurige variaties kregen stilaan vorm, inzicht en logica waren hierbij een extra troef !