Terug naar de schoolsite!

woensdag 9 november 2016

HET CONTRACTWERK...


We blijven nauwgezet verder werken met ons “moet-blaadje”. Heel recent trouwens kreeg het contractwerk in onze derde KK een heuse update ! Vanaf heden werden de eerste voorzichtige stappen gezet om kleuters een individueel traject te laten afhandelen. Rekening houdend met specifieke noden en behoeften, zijn nu reeds verschillende moet-blaadjes in de omloop. We blijven er dus voor gaan om alle kleuters – zonder uitzondering – te blijven prikkelen ! Zo kunnen ze op hun eigen tempo de nodige grenzen blijven aftasten… Een ruim activiteiten-assortiment zorgt voor heel veel betrokkenheid in alle hoekjes van de klas…