Terug naar de schoolsite!

donderdag 22 september 2016

CONTRACTWERK !Het contractwerk werd geïntroduceerd ! Kleuters engageren zich immers om gedurende een bepaalde tijdspanne enkele moet-werkjes af te handelen. Aan de hand van eenvoudige pictogrammen worden de activiteiten voorgesteld ( later ziet het moet-blaadje er nog gedetailleerder uit ). Telkens na het afwerken van een gekozen opdracht, zetten de kleuters een stempeltje op het blad. Helemaal klaar : stempeltje op de hand !