Terug naar de schoolsite!

zondag 22 november 2015

AXENLAND


De dieren van axenland helpen ons om greep te krijgen op die complexe wereld van gevoelens en emoties in onszelf en bij anderen. Tijdens dit thema ging vooral veel aandacht naar de ervaringsgerichte dialoog : gevoelens herkennen-benoemen en begrijpen, en met klasgenootjes over emoties communiceren. Ik opteerde ervoor om deze keer minder knutselactiviteiten aan te bieden, maar des te meer tijd te maken voor verhalen, dramatiseren, poppenkast, kringgesprekken enz. Dit gaf een dynamiek die bij momenten heel heilzaam werkte op het groepsklimaat.